BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 9578
ostatnia zmiana: 25.05.2018r.
Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny został utworzony na mocy umowy zawartej z Miejskim Klubem Federacji Konsumentów w Łodzi, stowarzyszeniami kupieckimi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu województwa łódzkiego. Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Łodzi rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów oraz świadczenia usług pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałego  Sądu Polubownego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1214).


- Pobierz regulamin:  .PDF  [55kB]


- Wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny:  .DOC [30kB]  .PDF [175kB]

- Zapis na Stały Sąd Polubowny: .DOC [32kB]  .PDF [132kB]


Informację opublikował(a): Marta Kłoszewska

Data opublikowania: 01.03.2004 r.

Ostatnia zmiana: 08.12.2017 r.


Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl