BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 7581
ostatnia zmiana: 16.04.2018r.
Pliki do pobrania

Stały Sąd Polubowny rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron.

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Sądu Polubownego wymaga również złożenia zapisu na Stały Sąd Polubowny.

Wniosek i zapis w postaci wypełnionych formularzy (po 3 egzemplarze), podpisanych przez stronę wnoszącą o rozstrzygnięcie sporu, należy złożyć w siedzibie Stałego Sądu Polubownego lub przesłać pocztą na adres:

 

Stały Sąd Polubowny

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź

 

Formularz zapisu - SSP (lipiec 2017 r.)  .DOC

Formularz zapisu - SSP (lipiec 2017 r.)  .PDF
 
Wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny  .DOC

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny  .PDF

______________________________________________________________

Wieloosobowe stanowisko ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi procedurę pozasądowego rozwiązywania sporu w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Inspektoratu. Można również przesłać go faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy e-puap; w takim przypadku procedura mediacji zostanie wszczęta z urzędu.

Wniosek o wszczęcie procedury ADR  .DOC
Wniosek o wszczęcie procedury ADR  .PDF

Do wniosku powinny zostać załączone kserokopie posiadanych dokumentów. Nie należy przesyłać do Inspektoratu przedmiotu sporu.

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl