BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIIH w Łodzi.
ilość‡ wy›świetleń 7461
ostatnia zmiana: 18.10.2017r.

Stały Sąd Polubowny rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron.

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Sądu Polubownego wymaga również złożenia zapisu na Stały Sąd Polubowny.

Wniosek i zapis w postaci wypełnionych formularzy (po 3 egzemplarze), podpisanych przez stronę wnoszącą o rozstrzygnięcie sporu, należy złożyć w siedzibie Stałego Sądu Polubownego lub przesłać pocztą na adres:

 

Stały Sąd Polubowny

ul. Gdańska 38

90-730 Łódź

 
Formularz zapisu - SSP (lipiec 2017 r.).doc

Formularz zapisu - SSP (lipiec 2017 r.).pdf
 
wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny.doc

wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny.pdf

___________________________________________________________________________________________________

Wieloosobowe stanowisko ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi procedurę pozasądowego rozwiązywania sporu w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Inspektoratu. Można również przesłać go faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy e-puap; w takim przypadku procedura mediacji zostanie wszczęta z urzędu.

wniosek_o_wszczęcie_procedury_ADR.doc

wniosek_o_wszczęcie_procedury_ADR.pdf

Do wniosku powinny zostać załączone kserokopie posiadanych dokumentów. Nie należy przesyłać do Inspektoratu przedmiotu sporu.

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl