BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 6413
ostatnia zmiana: 01.03.2019r.
Elektroniczna skrzynka podawcza - informacje

W celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WI IH w Łodzi:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30 (wtorek 8 - 16) do sekretariatu WI IH w Łodzi mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 38 w Łodzi na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD, DVD. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WIIH w Łodzi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS , CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Informację opublikował(a): Tadeusz Pilas
Data opublikowania: 08.12.2017 r.

Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności