BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 6646
ostatnia zmiana: 25.04.2024r.
Majątek Inspektoratu

Wojewódzki Inspektorat posiada w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 38. Budynkiem głównym jest budynek biurowy - neorenesansowy, II - kondygnacyjny zwany "Pałacem miejskim", który został wpisany do miejskiego rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Na potrzeby realizacji zadań Inspektorat posiada 6 aut osobowych: Opel Vivaro, Kia Venga, Dacia Sandero, Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 508.


Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zgodnie z zapisami § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz. 342 ze zm.) zamieszcza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu


Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zgodnie z zapisami § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911 ze zm.) zamieszcza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu


Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zgodnie z zapisami § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911 ze zm.) zamieszcza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu


Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zgodnie z zapisami § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., poz. 1911 ze zm.) zamieszcza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu


Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zgodnie z zapisami § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., poz. 1911 ze zm.) zamieszcza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

 


Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności