BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 6581
ostatnia zmiana: 17.04.2018r.

Zasady funkcjonowania

Inspektorat wykonuje zadania kontrolne zgodnie z okresowymi planami kontrolnymi opracowywanymi na podstawie:

  • kierunków działania oraz planów kontroli opracowywanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • potrzeb określanych przez Wojewodę Łódzkiego.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zlecić Wojewódzkiemu Inspektorowi przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jeżeli jest to niezbędne do zbadania:

  • zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzących na rynku;
  • zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami albo zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych ustawach.

Inspektorat może przeprowadzać również kontrole nieplanowane, jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa.

 

 


 

Informację utworzył(a): Marta Kłoszewska

Data utworzenia: 01.03.2004 r.

Informację opublikował(a): Marta Kłoszewska

Data opublikowania: 01.03.2004 r.

Ostatnia zmiana: 08.12.2017 r.
Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności