BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
Menu główne
Elektroniczna skrzynka podawcza
Nabory
Poradnictwo konsumenckie i ochrona konsumentów
Kontrole
ilość‡ wy›świetleń 12789
ostatnia zmiana: 29.02.2024r.
Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej został utworzony na mocy umowy zawartej między Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Łodzi, Wojewódzkim Związkiem Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi i Federacją Konsumentów. Stały Sąd Polubowny w Łodzi rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów oraz świadczenia usług pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Wniosek wnosi się do Sądu Polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek wniesiony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.


  • pobierz regulamin: .doc  .pdf
  • pobierz wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny:  .doc  .pdf
  • pobierz formularz zapisu na Stały Sąd Polubowny:  .doc  .pdfStały Sąd Polubowny to przede wszystkim:

dobrowolność,

uproszczone procedury,

brak opłat,

szybkość działania.

Wnioski wraz z zapisami na Stały Sąd Polubowny można składać drogą pocztową na adres urzędu, pocztą elektroniczną na adres: prsk@wiih.lodz.pl, sekretariat@wiih.lodz.pl lub osobiście w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska nr 38, pok. nr 3 w godzinach:

  • poniedziałek – piątek:  7.30 – 15.00Informację opublikował(a): Marta Kłoszewska

Data opublikowania: 01.03.2004 r.

Informację zaktualizował: Arkadiusz Kozłowski

Ostatnia zmiana: 29.02.2024 r.


Valid HTML 4.01 Transitional

Redakcja BIP: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

 

Tel. (42) 632-25-51, Fax. (42) 636-85-50

E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl


Deklaracja dostępności